Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemeen SC Valburg

Algemeen SC Valburg

Accommodatie

De voetbalclub SC Valburg is gehuisvest op sportpark 't Kasteel aan de Stationsstraat te Valburg. De accommodatie bestaat uit 2 voetbalvelden, 1 trainingsveld, 4 kleedkamers, 1 scheidsrechterkamer, 1 bestuurskamer, 1 materiaalruimte, 1 verzorgingsruimte en de kantine. De kantine is geopend op trainingsavonden van seniorenelftallen en op alle wedstrijddagen. Wij zijn blij met ons sportpark 't Kasteel. Dit is mede tot stand gekomen door de hulp van vrijwilligers en in het bijzonder ons bestuurslid accommodatiebeheer en zijn "medewerkers". Bij onze vereniging gelden dan ook een aantal huishoudelijke regels. Één van deze regels is dat vanaf het seizoen 2003-2004 op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur roken in de kantine niet meer is toegestaan. Hiermee sluit SC Valburg aan bij de landelijk geldende wet- en regelgeving.

Verzekering

Door SC Valburg is via de KNVB voor alle leden een aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een ongevallenverzekering afgesloten. Het betreft hier een aanvullende verzekering die alleen uitkeert, als geen andere verzekering hiervoor kan worden aangesproken. De verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten.

Sporthygiëne

Het is, vooral om gezondheidsredenen, gewenst dat je voor en na een training of wedstrijd andere kleding draagt dan tijdens het sporten. In het belang van jezelf wordt hierop toegezien. Het is bij SC Valburg verplicht dat er na een training of wedstrijd wordt gedoucht. Wij adviseren om tijdens het douchen een paar badslippers te dragen.

Sportuitrusting

SC Valburg is, middels sponsoring, in het bezit van voetbaltenues (sokken, broekje, shirt) voor alle teams. De clubkleuren zijn: blauw-wit (shirt), wit (broek) en wit-blauw kousen. Als door omstandigheden de sponsoring van deze tenues hapert zal het bestuur maatregelen moeten treffen. Er bestaat dan een kans dat de spelers, indien de tenues aan vervanging toe zijn, een gedeelte van dit tenue zelf moeten aanschaffen. Een andere mogelijkheid is contributieverhoging. Te zijner tijd zal men hierover worden bericht. Daarnaast is het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden verplicht. Indien tijdens wedstrijden een slidingbroek wordt gedragen, moet deze broek dezelfde kleur hebben als de voetbalbroek, dus wit. Voetbalschoenen kunnen naar eigen keuze worden aangeschaft.

Informatie

Informatie betreffende het wedstrijd- en trainingsprogramma is te vinden op het publicatiebord bij de ingang van de kantine. Hierop staan de exacte trainingstijden, wedstrijdtijden, aanvang- en vertrektijden voor alle teams. Van de KNVB ontvangen wij de competitiestanden. De desbetreffende computeruitdraai wordt op het informatiebord in de kantine gehangen, zodat je kunt zien waar "jouw" team zich op de ranglijst bevindt.

Gedrag speler

Van spelers van SC Valburg verlangen wij dat zij zich op en om de velden, clubhuis of kleedkamers, zowel uit als thuis, netjes gedragen. Dit betekent onder andere dat je geen schuttingwoorden of scheldwoorden dient te gebruiken. Roken in de kleedkamers is ten strengste verboden en men dient van andermans spullen af te blijven. De begeleiders zullen hier nauwgezet op toezien. Bij onverantwoord gedrag zullen de ouders worden ingelicht en kunnen er tevens disciplinaire straffen volgen.

Op tijd aanwezig zijn

Als je moet voetballen of trainen wordt je steeds op tijd op het voetbalveld verwacht. Op trainingsdagen word je minimaal 15 minuten voor aanvang van de training verwacht, zodat je als de training aanvangt op het veld kunt staan. Op wedstrijddagen is het tijdstip waarop je aanwezig dient te zijn onregelmatig, omdat men dan te maken heeft met de begintijden van de tegenstanders. Zorg dat je altijd op tijd bent. Als je door omstandigheden wat later komt meldt dit dan vroeg genoeg want anders is het team wellicht zonder jou vertrokken.

Deelname aan trainingen

De pupillen trainen 1 keer per week. De junioren en senioren trainen (doorgaans) 2 keer per week. Voor alle leden geldt dat deelname aan trainingen verplicht is. Bij verhindering moet dit tijdig aan de trainer worden bekend gemaakt. De trainingen gaan zonder tegenbericht altijd door (dus ook bij slecht weer). Een kwartier voor aanvang van de training dien je op het voetbalveld aanwezig te zijn. Eerder aanwezig zijn heeft geen zin, omdat dan de kleedkamer nog niet beschikbaar is en/of de trainer nog niet aanwezig is.

Afzegging wegens verhindering

Je zult begrijpen, dat wij op de komst van de spelers moeten kunnen rekenen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat een wedstrijd moet worden overgeslagen. In zo'n geval dien je de leider hiervan vroegtijdig op de hoogte te stellen. De leider kan dan nog de nodige maatregelen treffen. Als je te laat afzegt, of helemaal niet komt opdagen zijn je medespelers c.q. het team daarvan de dupe, aangezien zij bijvoorbeeld onvolledig aan de wedstrijd moeten beginnen.

Gevonden voorwerpen

Als je kleding kwijt bent geraakt, kun je bij binnenkomst in de hal van de kantine, aan de linkerkant op de kapstok kijken of jouw spullen erbij liggen. Als het daar niet ligt, kun je navraag doen bij één van de kantinemedewerkers of het bestuurslid Accommodatiebeheer.

Wedstrijden en wedstrijdduur

De seniorenteams kunnen zowel op zaterdag (lagere elftallen) als op zondag uitkomen. Alle jeugdteams spelen op zaterdag. Voor competitiewedstrijden geldt dat pupillen (meestal) spelen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en dat de wedstrijden van de junioren over het algemeen na 12.00 uur aanvangen. De duur van de wedstrijd is per leeftijdscategorie verschillend en staat hieronder weergegeven.

categorie heren dames
Senioren 2x45 2x45
A-junioren 2x45 2x45
B-junioren 2x40 2x30
C-junioren 2x35 2x25
D-pupillen 2x30 2x25
E-pupillen 2x25 2x25
F-pupillen 2x20 2x20

Afgelastingen van competitiewedstrijden

Afgelasting kan geschieden door de KNVB. Dit houdt in dat het hele voetbalprogramma geschrapt wordt. Vanaf vrijdagavond kan worden geïnformeerd via teletekstpagina 603. Ook zal vanaf 18.00 uur de afgelasting van de regio (voor SC Valburg is dit District Oost) te horen zijn op het NOS-radiojournaal. Daarnaast kan ook SC Valburg of een andere vereniging (bij uitwedstrijden) besluiten tot afgelasting. Dit geschiedt (meestal) op zaterdagmorgen. Afkondiging geschiedt, zo vroeg mogelijk, op het publicatiebord van de kantine.

Winterstop

De competitie loopt van circa begin september tot half mei. In de winter is er een onderbreking. Voor junioren is deze slechts 2 á 3 weken (december - januari). Voor de pupillen is deze onderbreking van langere duur (van circa half december tot eind februari). In deze periode zullen de (meeste) trainingen doorgang vinden. Ook zal er in deze periode (enkele malen) in de zaal gevoetbald worden.

Indeling KNVB

De jeugdspelers worden in leeftijdsgroepen ingedeeld (zie onderstaande tabel). Hierbij is de leeftijd op 1 januari bepalend. Voor jongens geldt, dat als je op 1 januari 18 jaar bent, je in het nieuwe seizoen overgaat naar de senioren. Meisjes worden, voor zover mogelijk, in een meisjesteam ingedeeld. Indien er niet voldoende meisjes zijn om een meisjesteam samen te stellen, kunnen zij bij een jongensteam worden ingedeeld. Het komt voor dat spelers in een hogere of (lagere) leeftijdscategorie meespelen om het betreffende team compleet te maken. Meespelen met een lagere leeftijdscategorie is verboden, tenzij een speler van de KNVB dispensatie heeft gekregen. Dispensatie kan alleen door de jeugdcommissie worden aangevraagd.

zeventallen elftallen
jongens meisjes jongens meisjes
Mini's (ca. 5 jaar) D-pupillen (6-8 jaar) D-pupillen (10-11 jaar) D-pupillen (6-8 jaar)
F-pupillen (6-7 jaar) C-junioren (9-11jaar) C-junioren (12-13 jaar) C-junioren (9-11 jaar)
E-pupillen (8-9 jaar) B-junioren (12-15 jaar) B-junioren (14-15 jaar) B-junioren (12-14 jaar)
D-pupillen (10-11 jaar)   A-junioren (16-17 jaar) A-junioren (15-17 jaar)

Indeling jeugdleden

Om dit eerlijk te laten verlopen wordt door de jeugdcoördinator een indeling gemaakt. Deze indeling wordt bekeken door de jeugdcommissie. De jeugdcoördinator legt hun mening naast zijn bevindingen en overweegt of aanpassing nodig is. De jeugdcoördinator heeft de uiteindelijke beslissing over de indeling van een speler. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor hiervan afgeweken moet worden (b.v. er zijn niet genoeg kinderen voor deze leeftijdscategorie om een team te vormen). Indien er om enigerlei reden hiervan afgeweken moet worden, neemt de jeugdcoördinator contact op met de ouders. Hij zal de alternatieven aanbieden waaruit ouders en speler een keuze kunnen maken. Indien de keuze inhoudt: uitkomen in een lagere leeftijdscategorie, wordt bij de KNVB een verzoek om dispensatie ingediend.

Selectiebeleid jeugd

Het uitgangspunt bij selecteren is dat de individuele ontwikkeling van jeugdspelers het belangrijkst is. Echter, het individuele belang is ondergeschikt aan het team belang! In de F-pupillen wordt (indien van toepassing) in principe op leeftijd geselecteerd. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de teams zoveel mogelijk bij elkaar blijven. In overleg met leiders en ouders kan besloten worden van voornoemde regels af te wijken. In de E-pupillen vindt de overgang plaats van het selecteren op leeftijd naar het selecteren op sterkte. Er wordt zoveel mogelijk op leeftijd geselecteerd en alleen de zeer sterke spelers worden doorgeschoven. Dit in het belang van de ontwikkeling van betreffende spelers. Vanaf de D-pupillen worden de spelers puur op sterkte geselecteerd. Dit is een goed moment om hiermee te starten, aangezien de teams dan overgaan van zeventallen naar elftallen en de kans groot is dat teamgenoten sowieso in verschillende teams gaan spelen. Om een goede selectie mogelijk te maken worden spelers van tevoren beoordeeld door trainers, leiders en jeugdcoördinator. Criteria bij de beoordeling zijn:

  1. Techniek (traptechniek, balbehandeling, balvaardigheid).
  2. Spelinzicht (snapt de speler het spel, behoudt hij het overzicht).
  3. Mentaliteit (kan een speler tegen zijn verlies, is hij in staat om een schepje er bovenop te doen, is hij bereid te knokken voor zijn medespelers).
  4. Fysiek (is de speler lichamelijk voldoende ontwikkelt om het niveau aan te kunnen).
  5. Gedrag (hoe gedraagt een speler zich binnen een groep).

Waar wordt er gevoetbald?

Onze jeugdteams spelen binnen de competitie van de KNVB District Oost. Behalve aan competitiewedstrijden, wordt ook deelgenomen aan toernooien. Toernooien worden (meestal) aan het einde c.q. begin van het voetbalseizoen gespeeld.

Vervoer

Bij uitwedstrijden wordt per auto (in een enkel geval per fiets) naar de betreffende vereniging gereisd. Voor het vervoer per auto rekenen wij op de medewerking van ouders. De leiders zullen er voor zorgen dat deze "taak" zoveel mogelijk over de ouders wordt verspreid. Indien een ouder van een jeugdlid zich ongeveer 1-2 keer per seizoen beschikbaar stelt bij uitwedstrijden, is het vervoersprobleem opgelost. Als je met een leider of ouder meerijdt, houd je dan aan de regels omtrent veiligheid. Doe bijvoorbeeld altijd de autogordel om, blijf van allerlei (deur-)knopjes af en leidt de chauffeur niet af tijdens het rijden. Stap ook niet met vuile (voetbal-)schoenen en/of kleding in de auto, maar zorg dat de auto schoon blijft. Je bent immers te gast in de auto!

Belangstelling van ouders en/of andere familieleden en kennissen

Supporters zijn meer dan welkom, zowel tijdens het sporten als bij andere activiteiten. Belangstelling zal zowel de jeugdspeler als de leiding stimuleren. Het aanmoedigen van de jeugdspelers tijdens wedstrijden zal hen tot betere sportieve prestaties aanzetten. Wij zijn van mening dat het geven van technische aanwijzingen of opmerkingen met betrekking tot de opstelling aan de leider of coach wordt overgelaten. De spelers raken in andere gevallen verward en weten dan niet meer welk advies zij moeten volgen. Dit zal het resultaat en met name de spelvreugde niet ten goede komen.

Studie

Wij zijn van mening dat het sporten in zijn algemeenheid géén belemmering vormt voor het studeren, integendeel zelfs. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen dat de studie zoveel tijd vergt, dat er even geen tijd is voor een training. Het spreekt voor zich dat in zo'n geval de studie voorrang krijgt. Je dient je dan wel vroegtijdig af te melden bij je trainer.

Bijzondere omstandigheden

In geval de gezondheid en/of karakter van een jeugdspeler bijzondere aandacht vraagt, wordt verzocht dit dan (jaarlijks) te bespreken met een lid van de jeugdcommissie.

Spullen thuis laten

Het gebeurt nog steeds dat jeugdleden onnodig allerhande spullen meebrengen naar een wedstrijd of training. Wij willen het misverstand wegnemen dat de leiders de zorg over deze spullen kan worden toevertrouwd. Dringend verzoeken wij horloges, sieraden, etc. thuis te laten, zodat niemand zich daarover zorgen hoeft te maken. Onze vereniging kan niet voor vermissingen worden aangesproken. Bovendien kan het dragen van kettingen, ringen of horloges tijdens de training of wedstrijd blessures veroorzaken en is derhalve verboden.

Open Dag

Eenmaal per seizoen wordt er een Open Dag georganiseerd. Tijdens deze Open Dag zullen er voor de jeugdleden van SC Valburg diverse activiteiten worden georganiseerd. De Open Dag is bestemd voor jongens en meisjes tot 12 jaar (pupillen). Op deze dag kunnen nieuwe leden worden aangemeld.

Veilig sporten en vertrouwenspersoon

SC Valburg is een vereniging waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport en/of het verenigingsleven. Elke vorm van pesten, discrimineren of (seksuele) intimidatie in verbale of fysieke zin, dat door de ontvanger als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, is binnen SC Valburg niet acceptabel! Omwille van bovenstaande kent SC Valburg de functie van vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@scvalburg.nl. Het beleid ten aanzien van veilig sporten is onder meer opgenomen in de Regeling Vertrouwenspersoon.

Hiernaast wordt er voor een aantal functies binnen de vereniging een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Dit geldt voor onder andere maar niet uitsluitend trainers, leiders en bestuursleden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!