Job Landman blijft trainer van SC Valburg 

Valburg 29-01-2015

SC Valburg en trainer Job Landman hebben overeenstemming bereikt om nog (minimaal) 1 seizoen met elkaar door te gaan.  Na een, qua resultaten, lastig eerste seizoen draait de betuwse vijfdeklasser nu mee in de middenmoot van de 5e klasse F. De Wageningse oefenmeester zal in het seizoen 2015-2016 zijn 3e jaar ingaan als hoofdtrainer bij SC Valburg.

Job Landman geeft in een reactie aan dat hij blij is dat hij bij SC Valburg zijn 3e seizoen als hoofdtrainer in zal gaan. ‘’Ik heb het idee dat er met de leden en vrijwilligers iets moois aan het ontstaan is. Daarnaast laat het vertoonde spel en de prestaties op het veld zien dat de rek binnen deze club er nog lang niet uit is.

Het is prettig werken binnen de open cultuur die er bij deze vereniging heerst en het is goed om te zien dat SC Valburg een fijne en  hechte selectie heeft’’. 

Job komt dan ook volgend seizoen weer graag met zijn fiets van Wageningen naar Valburg.

 

Thursday, January 29, 2015 7:56:00 PM Categories: 1e nieuws

Nieuwjaarsreceptie:  

2015 het jaar van te maken keuzes voor SC Valburg

Op zondag 4 januari 2015 werd de Nieuwjaarswedstrijd tussen SC Valburg 1 – SC Valburg Oud 1 gespeeld. Aansluitend hield SC Valburg haar Nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de drukbezochte receptie hield voorzitter Henrie Janssen een korte nieuwjaarsspeech. Daarin gaf hij aan dat 2015 een belangrijk “keuzejaar” wordt voor SC Valburg. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen van zijn speech.

 

Nieuwjaarsspeech voorzitter

Tradities moeten we in ere houden. We hebben zojuist de traditionele nieuwjaarswedstrijd gespeeld. Een van de tradities waar we het basisprincipe graag van in stand houden.

Het oud eerste was dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst aangevuld met (nieuwe) 35+ leden. Een kleine wijziging, maar een bewuste keuze. Want we hebben sinds dit seizoen een (kleine) groep 35-plussers die gezamenlijk trainen en we proberen op deze manier dit onder de aandacht te brengen met als doel uitbreiding van die trainingsgroep te realiseren.

Een bewuste keuze. Dat zeg ik met nadruk omdat we met SC Valburg als vereniging een nieuwe fase ingaan.

Ons vierjarige beleidsplan loopt tot 2016. We zijn inmiddels weer een financieel gezonde vereniging, het 1e elftal staat in het linkerrijtje in de 5e klasse, we hebben een groeiend aantal jeugdleden en op technisch gebied hebben we 3 mensen onder contract staan die de nieuwe structuur borgen die we voor ogen hadden toen we ruim3 jaar geleden begonnen. 

En nu? Hoe nu verder? Stoppen we ermee? Want we hebben al onze doelen bereikt die we ons hebben opgelegd toen we in 2011 begonnen aan deze klus. 2015 wordt daarom – al je het mij vraagt - het jaar van de te maken keuzes. We gaan door dat is zeker, maar hoe, in welke vorm en met welk doel? Wat willen we bereiken en welke weg slaan we in?

 2015 wordt dus een belangrijk en spannend jaar voor de vereniging.  Er moeten vele keuzes gemaakt worden. Op verschillende vlakken en binnen alle geledingen binnen onze vereniging.

 Keuzes die direct gevolgen hebben op de korte termijn. Beslissingen voor de middellange termijn. Maar ook keuzes voor de lange termijn. Wat willen we als vereniging. Hoe moet SC Vlburg er in 2020 uit zien? Die vraag moeten we in 2015 al beantwoorden.

 Degenen die jaarlijks de ALV bezoeken (dat zijn er helaas niet zo veel) en mensen die de jaarrede op de website lezen weten dat ons speerpunt dit seizoen op technisch vlak ligt en dat we daar veel in investeren, ook financieel. Zoals gezegd hebben we 3 mensen onder contract staan die ons helpen om op voetbalgebied stappen te maken. Naast de hoofdtrainer, is dat de trainer van ons oudste jeugdteam (Peter Raaijman) en een jeugdcoordinator (Cees Hensen) die - de organisatie van – de jeugdafdeling bewaakt.

 We hebben een technisch hart opgericht met als doel om weer doorstroom van de jeugd naar de senioren te realiseren. Die basis moet zijn geborgd, want dat is wat SC Valburg nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan in de toekomst. Op een organisatieniveau dat we inmiddels bereikt hebben.

 Want we doen er weer toe. We staan weer op de kaart als SC Valburg. En dan heb ik het niet alleen over de sportieve prestaties, maar als vereniging in het algemeen. Maar dan weer de vraag: hoe nu verder?

 Willen we groeien in omvang of consolideren wat we nu hebben? Een basiskeuzes waar we onze organisatie op moeten (her)inrichten of misschien wel aanpassen. We moeten een nieuw lange termijnvisie opstellen in 2015. Tot 2020. Dit doen we met de hulp van de GSF.

 Lukt het Valburg 1 om bij de top 4 te eindigen? Want daarmee komt de nacompetitie in beeld.

Een groeiend aantal jeugdleden en jeugdteams die bovenin meedraaien en met enige regelmaat kampioen worden. Ook hier moeten opnieuw keuzes gemaakt worden. De spelersherindeling in deze winterstop is daar een actueel voorbeeld van.

 In 2016 bestaan we 70 jaar. Welke rol hebben we dan als vereniging in het dorp en hoe willen we onze maatschappelijke rol als vereniging invullen de komende jaren. We zijn als vereniging, net zoals een supermarkt, cafe of restaurant, een belangrijk onderdeel van de mate van leefbaarheid van het dorp.

 Hoe krijgen en houden we onze commissie gevuld met vrijwilligers nu we groeiende zijn? De nieuwe vrijwilligerscoördinatoren zijn een eerste stap in de goede richting. Maar ook daar ligt een uitdaging.

 Verschillende sponsorcontracten lopen komend seizoen af, waaronder de shirtsponsoring van het 1e elftal. Het vinden van nieuwe sponsors is in 2015 een must, om als vereniging te kunnen blijven functioneren op een niveau dat we nu bereikt hebben en waar we ons prettig bij voelen. Geen sponsoren of inkomsten,  leiden wellicht tot een noodzakelijke stap terug.

 We zijn in gesprek met de gemeente, aangezien per 2016 de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud van de velden door de gemeente aan de verenigingen wordt “gegeven”. Dat heeft een enorme impact. Ook financieel. Wat moet er minimaal gerealiseerd zijn voor die overdracht. Kunstgras, kunstverlichting, etc. Welke nieuwe taken komen op ons af en hoe krijgen we die ingevuld en gefinancierd. Er zullen wederom afspraken en dus keuzes gemaakt moeten worden.

Kortom 2015 wordt een heel spannend jaar voor SC Valburg waar belangrijke keuze gemaakt moeten worden en dat zal leiden tot verschillende dilemma ’s.

Ik wens iedereen in de eerste plaats gezond 2015 met veel sportieve hoogtepunten. En ik wens iedereen veel wijsheid bij te maken keuzes en te nemen beslissingen.

Tuesday, January 6, 2015 7:11:00 PM Categories: nieuws