JEUGDKAMP 29, 30 en 31 mei 2015 

Hallo jeugdspelers, ouders/verzorgers,

Ook dit jaar nemen wij weer met groot enthousiasme de organisatie van het jeugdkamp op ons.Doel is een onvergetelijk weekend voor de spelers van alle jeugdteams; van de F-spelers tot en met de B-spelers.

Ideeën of initiatieven voor de invulling van de avonden zijn van harte welkom. Heb jij als team of individu de gedachte van “dat zouden wij nu eens heel graag willen doen”, meld het ons en wie weet gaan wij hier ook echt mee aan de slag!

Het is de bedoeling de kosten zo laag mogelijk te houden en daarvoor doen wij een beroep op u als ouder/verzorger of anderszins betrokkene bij onze jeugdleden. Belangrijk voor uw agenda is in ieder geval de zondagochtend; dan wordt het ouder/kindtoernooi gespeeld. Uw aanwezigheid hierbij wordt niet alleen door ons op prijs gesteld, maar zeer zeker ook door uw zoon of dochter. Wat is er nu mooier dan winnen van je vader of moeder! Ook dit jaar sluiten we weer af met een verloting, waarvoor wederom prachtige prijzen tot onze beschikking zijn gesteld en de opbrengst ten goede komt aan de jeugd van SC Valburg.

Vooralsnog is het voor ons belangrijk te weten hoe groot de belangstelling is voor het jeugdkamp. Dit kamp is gepland op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015, waarbij wij op de vrijdag starten met een inloop vanaf 19:00 uur en zondags rond 13:00 uur af willen sluiten. De eigen bijdrage bedraagt € 12,50 per kind.

Wij bieden een programma dat aantrekkelijk is voor zowel de allerkleinsten als de “jong volwassenen” onder de jeugd. Dus ook de C en B-spelers krijgen een uitdagend programma aangeboden, waarmee wij hopen zoveel mogelijk jongens over de streep te trekken.

Graag vernemen wij uiterlijk zaterdag 11 april a.s. per email:
1. Of uw kind wel of niet deel wil nemen aan dit jeugdkamp (graag naam en team vermelden);
2. Of u als ouder wilt helpen bij de vele taken die er komen te liggen en welke dagen/dagdelen u absoluut niet beschikbaar bent. Denk hierbij ook aan het opbouwen van de tenten op donderdagavond 28 mei en het opruimen op zondagmiddag 31 mei.

U kunt uw kind en uzelf aanmelden via:jeugdkampscvalburg@gmail.com, ook eventuele vragen, ideeën e.d. kunt u kenbaar maken via dit emailadres. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij horen graag van u!

Met sportieve groet,

Erwin Fransen, Monique Wilke, Ingrid van Kleef en Gera van Noordenburg

Sunday, March 8, 2015 9:21:00 PM Categories: agenda jeugd nieuws

Dreig je ook in een zwart gat te vallen na carnaval? 

Niet doen!

Sunday, March 8, 2015 11:16:00 AM Categories: actie agenda nieuws

Stem op SC Valburg bij de Rabobank Clubkas Campagne 

Stem op SC Valburg bij de Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Oost Betuwe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Oost Betuwe stelt hiervoor € 75.000,- beschikbaar! Ook SC Valburg doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!
Stemmen
Particuliere klanten van Rabobank Oost Betuwe die op 1 maart 2015 lid zijn, mogen stemmen. Van maandag 16 maart tot en met maandag 30 maart mogen zij vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. SC Valburg ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met het bedrag dat een stem waard is.


Oproep aan alle leden
Het is voor SC Valburg belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan SC Valburg tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
Bedankt voor jouw steun!

Friday, February 27, 2015 10:30:00 AM Categories: actie nieuws

Het Blauwe Striekske stelt de opbrengst van de garderobe ter beschikking aan het jeugdkamp 2015 

Vrijdagavond staan de dames van de “organisatie jeugdkamp” bij de garderobe van carnavalsvereniging “Het Blauwe Striekske”.

De volledige opbrengst wordt geschonken en komt geheel ten goede aan het jeugdkamp van SC Valburg.

Een mooie striekenvriendendienst om de pot van het jeugdkamp te spekken!

Wij als organisatie zijn hier ontzettend blij mee en werken er graag aan mee.

Natuurlijk staat er ook een fooienpot, aangezien iedere extra gift van harte welkom is.

Namens de jeugd van SC Valburg willen wij “CV Het Blauwe Striekske” bedanken!

 

Erwin

Monique

Ingrid

Gera

 

Tuesday, February 10, 2015 7:31:00 PM Categories: nieuws

Job Landman blijft trainer van SC Valburg 

Valburg 29-01-2015

SC Valburg en trainer Job Landman hebben overeenstemming bereikt om nog (minimaal) 1 seizoen met elkaar door te gaan.  Na een, qua resultaten, lastig eerste seizoen draait de betuwse vijfdeklasser nu mee in de middenmoot van de 5e klasse F. De Wageningse oefenmeester zal in het seizoen 2015-2016 zijn 3e jaar ingaan als hoofdtrainer bij SC Valburg.

Job Landman geeft in een reactie aan dat hij blij is dat hij bij SC Valburg zijn 3e seizoen als hoofdtrainer in zal gaan. ‘’Ik heb het idee dat er met de leden en vrijwilligers iets moois aan het ontstaan is. Daarnaast laat het vertoonde spel en de prestaties op het veld zien dat de rek binnen deze club er nog lang niet uit is.

Het is prettig werken binnen de open cultuur die er bij deze vereniging heerst en het is goed om te zien dat SC Valburg een fijne en  hechte selectie heeft’’. 

Job komt dan ook volgend seizoen weer graag met zijn fiets van Wageningen naar Valburg.

 

Thursday, January 29, 2015 7:56:00 PM Categories: 1e nieuws

Nieuwjaarsreceptie:  

2015 het jaar van te maken keuzes voor SC Valburg

Op zondag 4 januari 2015 werd de Nieuwjaarswedstrijd tussen SC Valburg 1 – SC Valburg Oud 1 gespeeld. Aansluitend hield SC Valburg haar Nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de drukbezochte receptie hield voorzitter Henrie Janssen een korte nieuwjaarsspeech. Daarin gaf hij aan dat 2015 een belangrijk “keuzejaar” wordt voor SC Valburg. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen van zijn speech.

 

Nieuwjaarsspeech voorzitter

Tradities moeten we in ere houden. We hebben zojuist de traditionele nieuwjaarswedstrijd gespeeld. Een van de tradities waar we het basisprincipe graag van in stand houden.

Het oud eerste was dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst aangevuld met (nieuwe) 35+ leden. Een kleine wijziging, maar een bewuste keuze. Want we hebben sinds dit seizoen een (kleine) groep 35-plussers die gezamenlijk trainen en we proberen op deze manier dit onder de aandacht te brengen met als doel uitbreiding van die trainingsgroep te realiseren.

Een bewuste keuze. Dat zeg ik met nadruk omdat we met SC Valburg als vereniging een nieuwe fase ingaan.

Ons vierjarige beleidsplan loopt tot 2016. We zijn inmiddels weer een financieel gezonde vereniging, het 1e elftal staat in het linkerrijtje in de 5e klasse, we hebben een groeiend aantal jeugdleden en op technisch gebied hebben we 3 mensen onder contract staan die de nieuwe structuur borgen die we voor ogen hadden toen we ruim3 jaar geleden begonnen. 

En nu? Hoe nu verder? Stoppen we ermee? Want we hebben al onze doelen bereikt die we ons hebben opgelegd toen we in 2011 begonnen aan deze klus. 2015 wordt daarom – al je het mij vraagt - het jaar van de te maken keuzes. We gaan door dat is zeker, maar hoe, in welke vorm en met welk doel? Wat willen we bereiken en welke weg slaan we in?

 2015 wordt dus een belangrijk en spannend jaar voor de vereniging.  Er moeten vele keuzes gemaakt worden. Op verschillende vlakken en binnen alle geledingen binnen onze vereniging.

 Keuzes die direct gevolgen hebben op de korte termijn. Beslissingen voor de middellange termijn. Maar ook keuzes voor de lange termijn. Wat willen we als vereniging. Hoe moet SC Vlburg er in 2020 uit zien? Die vraag moeten we in 2015 al beantwoorden.

 Degenen die jaarlijks de ALV bezoeken (dat zijn er helaas niet zo veel) en mensen die de jaarrede op de website lezen weten dat ons speerpunt dit seizoen op technisch vlak ligt en dat we daar veel in investeren, ook financieel. Zoals gezegd hebben we 3 mensen onder contract staan die ons helpen om op voetbalgebied stappen te maken. Naast de hoofdtrainer, is dat de trainer van ons oudste jeugdteam (Peter Raaijman) en een jeugdcoordinator (Cees Hensen) die - de organisatie van – de jeugdafdeling bewaakt.

 We hebben een technisch hart opgericht met als doel om weer doorstroom van de jeugd naar de senioren te realiseren. Die basis moet zijn geborgd, want dat is wat SC Valburg nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan in de toekomst. Op een organisatieniveau dat we inmiddels bereikt hebben.

 Want we doen er weer toe. We staan weer op de kaart als SC Valburg. En dan heb ik het niet alleen over de sportieve prestaties, maar als vereniging in het algemeen. Maar dan weer de vraag: hoe nu verder?

 Willen we groeien in omvang of consolideren wat we nu hebben? Een basiskeuzes waar we onze organisatie op moeten (her)inrichten of misschien wel aanpassen. We moeten een nieuw lange termijnvisie opstellen in 2015. Tot 2020. Dit doen we met de hulp van de GSF.

 Lukt het Valburg 1 om bij de top 4 te eindigen? Want daarmee komt de nacompetitie in beeld.

Een groeiend aantal jeugdleden en jeugdteams die bovenin meedraaien en met enige regelmaat kampioen worden. Ook hier moeten opnieuw keuzes gemaakt worden. De spelersherindeling in deze winterstop is daar een actueel voorbeeld van.

 In 2016 bestaan we 70 jaar. Welke rol hebben we dan als vereniging in het dorp en hoe willen we onze maatschappelijke rol als vereniging invullen de komende jaren. We zijn als vereniging, net zoals een supermarkt, cafe of restaurant, een belangrijk onderdeel van de mate van leefbaarheid van het dorp.

 Hoe krijgen en houden we onze commissie gevuld met vrijwilligers nu we groeiende zijn? De nieuwe vrijwilligerscoördinatoren zijn een eerste stap in de goede richting. Maar ook daar ligt een uitdaging.

 Verschillende sponsorcontracten lopen komend seizoen af, waaronder de shirtsponsoring van het 1e elftal. Het vinden van nieuwe sponsors is in 2015 een must, om als vereniging te kunnen blijven functioneren op een niveau dat we nu bereikt hebben en waar we ons prettig bij voelen. Geen sponsoren of inkomsten,  leiden wellicht tot een noodzakelijke stap terug.

 We zijn in gesprek met de gemeente, aangezien per 2016 de verantwoordelijkheid van het groot onderhoud van de velden door de gemeente aan de verenigingen wordt “gegeven”. Dat heeft een enorme impact. Ook financieel. Wat moet er minimaal gerealiseerd zijn voor die overdracht. Kunstgras, kunstverlichting, etc. Welke nieuwe taken komen op ons af en hoe krijgen we die ingevuld en gefinancierd. Er zullen wederom afspraken en dus keuzes gemaakt moeten worden.

Kortom 2015 wordt een heel spannend jaar voor SC Valburg waar belangrijke keuze gemaakt moeten worden en dat zal leiden tot verschillende dilemma ’s.

Ik wens iedereen in de eerste plaats gezond 2015 met veel sportieve hoogtepunten. En ik wens iedereen veel wijsheid bij te maken keuzes en te nemen beslissingen.

Tuesday, January 6, 2015 7:11:00 PM Categories: nieuws

SC Valburg schenkt aan Voedselbank 

Ondanks dat de pepernotenactie van SC Valburg dit jaar weer een succes was, waren er nog verschillende zakken met pepernoten niet verkocht. Het restant - circa 100 zakken pepernoten – is geschonken aan Voedselbank Arnhem. De voedselbank Arnhem werkt zoals een gewone bank, het brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt uit het hele land. Dat zijn goede producten die om uiteenlopende redenen niet meer worden verkocht. In plaats van het te vernietigen, wordt het gedoneerd aan de Voedselbank Arnhem. Ook al is het slechts een kleine bijdrage, we willen verspilling voorkomen en waar mogelijk als vereniging een steentje bijdragen aan de maatschappij, is de gedachte van het bestuur.

 

Monday, December 29, 2014 6:52:00 PM Categories: actie nieuws

Voetbalschool 

Na de winterstop van de jeugd gaat de voetbalschool weer van start, indien de weersomstandigheden dit toelaten.
We hebben er nu 9 trainingen opzitten, eind februari medio maart willen we weer beginnen.
We zullen dit doen in onderling overleg met Andre.
Graag wil ik iedereen van de voetbalvereniging ook namens de andere trainers fijne kerstdagen en een gezond en sportief toewensen.

Met vriendelijke sportgroeten
Ruud Makaay

Monday, December 8, 2014 9:19:00 PM Categories: jeugd nieuws voetbalschool

F1 overtuigend winterkampioen !!! 

De F1 is dit seizoen overtuigend winterkampioen geworden van de 4de klasse 7.

Met 33 punten uit 11 wedstrijden hebben zij deze competitie zonder enig puntverlies afgerond.

Een prestatie waar ze samen met de trainers en leiders super trots op mogen zijn.

 

Sinds het begin van dit seizoen heeft de F1 een nieuwe shirtsponsor. Deze sponsor, installatiebedrijf Klop blijkt de jongens op het lijf geschreven te zijn.

De tegenstanders konden bij aanvang van de wedstrijd al zien wat hen te wachten stond, namelijk dat zij dikke KLOP kregen van deze jongens.

Het kampioenschap is groots gevierd met o.a. een heerlijke taart van de sponsor en natuurlijk de victorie tour op een huifkar door het dorp.

 

 

Van harte gefeliciteerd jongens!

Sunday, November 30, 2014 6:56:00 PM Categories: F1 jeugd kampioen nieuws

Verslag Algemene Leden Vergadering 2014 

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering die gehouden is op 17 oktober 2014 is te lezen op de pagina "ALV" onder het menu "club" in het sub-menu "algemeen". Of door hier te klikken.

Monday, November 10, 2014 7:03:00 PM Categories: nieuws
Page 6 of 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>