Op de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2011 heeft het bestuur het Beleidsplan 2012-2016 gepresenteerd. Dit plan bestaat uit 2 delen en is hieronder te downloaden. Tevens de organisatiestructuur, vrijwilligers en het jeugdbeleidsplan.

  

 

Vrijwilligersbeleid
 
Jeugdbeleidsplan
 
Beleidsplan Veilig sporten