Naam: vacature

Emailkantinezaken@scvalburg.nl / actie@scvalburg.nl / vacature@ scvalburg.nl

Beknopte taakomschrijving:

  • verantwoordelijk voor (coördinatie) algeheel kantinebeheer
  • verantwoordelijk voor organisatie van activiteiten
  • verantwoordt inkomsten en uitgaven van de kantine- en activiteitencommissie

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid:

  • kantinecommissie
  • activiteitencommissie