Heb je interesse om bij SC Valburg te gaan voetballen, dan kun je voor alle vragen terecht bij de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt beheerd door Bjorn en Patricia Helmink, bereikbaar via leden@scvalburg.nl

Voorafgaand aan de aanmelding: 

Aanmelding:

Je kunt maximaal 3 proeftrainingen meedoen alvorens te bepalen of je lid wilt worden. Wanneer je lid wil worden, moet je een aanmeldingsformulier invullen, te vinden onderaan deze pagina. Het formulier kun je samen met een kopie legitimatiebewijs en pasfoto inleveren bij je trainer/leider of deponeren in het postvakje van de ledenadministratie in de bestuurskamer.

Overschrijving:

Geïnteresseerden die 3 jaar voorafgaand aan de aanmelding uitgekomen zijn voor een andere club moeten tevens overgeschreven worden. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de ledenadministratie. .

 

Contributie per jaar

Categorie

2017-2018

 

 

2018-2019

 

Senioren

€ 175

 

 

€ 190

 

Onder 19 / Onder 18

€ 138

geboren in 1999-2000

 

€ 150

geboren in 2000-2001

Onder 17 / Onder 16

€ 138

geboren in 2001-2002

 

€ 150

geboren in 2002-2003

Onder 15 / Onder 14

€ 125

geboren in 2003-2004

 

€ 135

geboren in 2004-2005

Onder 13 / Onder 12

€ 125

geboren in 2005-2006

 

€ 135

geboren in 2006-2007

Onder 11/ Onder 10

€ 105

geboren in 2007-2008

 

€ 110

geboren in 2008-2009

Onder 9 / Onder 8

€ 105

geboren in 2009-2010

 

€ 110

geboren in 2010-2011

Onder 7 / Onder 6

€ 85

geboren in 2011-2012

 

€ 85

geboren in 2012-2013

Trainend/Niet spelend/35+

50%

van betreffende leeftijdscategorie

 

50%

van betreffende leeftijdscategorie

Lidmaatschap na 1 januari

50%

van betreffende leeftijdscategorie

 

50%

van betreffende leeftijdscategorie

Steunend

€ 45

 

 

€ 50

 

Kader (leiders/trainers)

gratis

 

 

gratis

 

Donateur

€ 13

 

 

€ 15

 

Vrijwilligersbijdrage

€ 50

 

 

€ 50

 

 

Nadere toelichting en regels

  • voor de contributiecategorie geldt de leeftijd op 1 januari (peildatum) van het verenigingsjaar
  • voor nieuwe leden die na 1 januari van een verenigingsjaar lid worden, wordt de verschuldigde jaarcontributie gehalveerd
  • afmelding dient schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 mei van verenigingsjaar; bij opzeggen na genoemde datum blijft de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar geheel verschuldigd
  • boetes (gele en rode kaarten) en verplichte vrijwilligersbijdrage (indien van toepassing) worden doorberekend aan de leden en afgeschreven aan het begin van het daaropvolgende seizoen
  • niet voldoen aan financiële verplichtingen = geen wedstrijden spelen / niet trainen

Vrijwilliger en/of steunend lid

Het bestuur is van mening dat een persoon de club op verschillende manieren kan steunen, te weten:

  • Financieel: steunend lid SC Valburg
  • In natura: verrichten van vrijwilligerstaken

 De keuze is aan de persoon zelf, beide opties kan natuurlijk ook. Het bestuur benadrukt dat steunend lid worden van SC Valburg een keuze is en geen verplichting.

Mocht het te verrichten vrijwilligerswerk training- en/of wedstrijdgerelateerd zijn, dan zal SC Valburg je bij de KNVB aanmelden. Je wordt dan zogenaamd bondslid en bondscontributie wordt dan door SC Valburg betaald.

Dit komt overeen met het gestelde in het huishoudelijk reglement, artikel 11:
Ereleden en vrijwilligers (werkende leden) zijn vrijgesteld van contributie. De bondscontributie komt ten laste van SC. Valburg. Het Algemeen Bestuur stelt vast wie voor deze regeling in aanmerking komen.

 

Aanmeldingsformulier
voor de Jeugd

Aanmeldingsformulier
voor Senioren

KNVB Overschrijvingsformulier
veldvoetbal