Beste voetballiefhebber,

Gisteravond maakte het kabinet de maatregelen bekend die gaan gelden na 28 april. De lichte versoepeling van de maatregelen betekent dat het voor de jeugd mogelijk wordt om onder voorwaarden te gaan sporten.

Hieronder onze reactie op de aanpassingen van de maatregelen n.a.v. de persconferentie van gisteravond. Dit in aanvulling op onze email van 3 april jongstleden.

Geen activiteiten meer dit seizoen

Wij hebben alle activiteiten tot 1 juni al afgelast. Op basis van de persconferentie van gisteravond hebben we besloten alle geplande activiteiten voor de rest van dit seizoen te schrappen. Dit betekent dat de kantine gesloten blijft tot de aanvang van het nieuwe seizoen.

Sportpark deels open voor jeugd

Het verbod op openstelling van onder meer sportaccommodaties wordt per 29 april deels versoepeld. Naar verwachting ontvangen we de komende dagen informatie van de gemeente en KNVB hoe hier mee om te gaan. Op basis daarvan stellen we nadere voorwaarden op. Duidelijk is al wel dat in verband met groot onderhoud de grasvelden gesloten blijven tot nader bericht.

Hervatting jeugdtrainingen

Tijdens de persconferentie is aangegeven dat het voor jeugd weer toegestaan is om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. We geven daar graag uitvoering aan. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met jeugdtrainers, gemeente en KNVB. Ons streven is dat we vanaf woensdag 6 mei weer trainingen kunnen aanbieden voor onze jeugdleden.

De trainingen vinden plaats onder strikte voorwaarden. Het gebruik van kleedkamers (samen omkleden/douchen) is bijvoorbeeld niet aan de orde. Vast staat ook dat alleen leden t/m 18 jaar aan trainingen mogen deelnemen. Dit betekent dat dispensatiespelers, die dit seizoen zijn ingedeeld in een jeugdteam, helaas niet aan de trainingen mogen deelnemen. Daartegenover staat dat spelers t/m 18 jaar, die uitkomen in een seniorenteam, wel mogen trainen. Verder gelden voor jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar aanvullende regels t.o.v. jongere spelers.

Deelname aan de jeugdtrainingen is vrijblijvend en niet verplicht. Het complete trainingsvoorwaardenpakket publiceren we vooraf. En nadere informatie volgt via de trainers.

Tot slot willen we benadrukken dat het kabinet heeft aangegeven dat alle overige maatregelen onverminderd van kracht blijven. Dat betekent dat het niet is toegestaan om bij trainingen “te komen kijken”. We blijven immers zo veel als mogelijk thuis. Ook het gebruik van het kunstgrasveld zonder begeleiding (lees: vrij voetballen / spelen) is nog niet aan de orde.

Gezondheid en veiligheid zijn en blijven het uitgangspunt.

Met sportieve groet,

namens bestuur SC Valburg

Henrie Janssen

voorzitter

Posted by © Web Beheer Wednesday, April 22, 2020 5:29 PM Categories: Nieuws Nieuwsbrief
Copyright SC Valburg