Naam: Vanessa Jongbloed

Emailpenningmeester@scvalburg.nl

Beknopte taakomschrijving:

  • verantwoordelijk voor het financieel beleid
  • eindverantwoordelijk voor boekhouding
  • verantwoordelijk voor de incassering van gelden
  • bewaakt begroting en beheert geldstromen

Bestuurlijke verantwoordelijkheid:

  • sponsorcommissie
  • commissie OMK