*** mededeling ***

Eind november 2016 hebben we in deze nieuwsbrief iedereen geïnformeerd dat de aanleg van het kunstgrasveld in de zomer van 2017 zal plaatsvinden. E afgelopen maanden is er niet stilgezeten. De projectgroep heeft regelmatig bij elkaar gezeten en er zijn diverse overleggen geweest met de gemeente.

Dit alles heeft geleid tot een concrete planning. Na het Pinksterweekend gaat de schop in de grond. Begin augustus staat de oplevering gepland. Voor die tijd moet er natuurlijk nog heel veel gebeuren. 

 

Naast de tijdsplanning zijn er door de vereniging keuzes gemaakt binnen de kaders die de gemeente hieraan heeft gesteld. Er was bijvoorbeeld geen keuzevrijheid voor wat betreft de ligging van het kunstgrasveld. Die stond vast, op de locatie van het huidige hoofdveld. Dat betekent dat alles wat op en om het hoofdveld staat zal moeten worden verwijderd. Zoals dug-outs, leunhekwerk, ballenvangers, scorebord, etc. Ook zullen er nog enkele bomen moeten worden gekapt. Mede ter beperking van bladhinder in de toekomst en ter voorkoming van extra onderhoud en  aantasting van het kunstgras in de toekomst.

Zelf uit te voeren werkzaamheden

De aanleg van het kunstgras wordt door de gemeente aanbesteed. Een deel van de werkzaamheden zijn voor rekening van de vereniging waaronder het “bouwrijp maken” van de locatie. Omdat er een grootschalige operatie plaatsvindt, willen we het momentum aangrijpen om tevens een aanpassing te doen aan huidige tweede veld en trainingshoek. De huidige tegels en het leunhekwerk om het hoofdveld, willen we bijvoorbeeld gebruiken om een scheiding/looppad aanbrengen tussen het 2e veld en de trainingshoek. Daarnaast zal de trainingshoek “omgetoverd”worden tot pupillenveld / i7x7-veld. En, indien dit financieel haalbaar is, willen we het tweede veld tevens voorzien van nieuwe dug-outs.

 

Al dat werk wordt beschouwd als meerwerk en komt ten laste van de vereniging. Dus alles wat we zelf kunnen doen leidt tot een besparing op die kosten. We zoeken dus vrijwilligers en sponsors die ons hierbij kunnen helpen. Kijkend naar de planning zal het gros van die werkzaamheden in de 2e helft van de maand mei moeten worden verricht. Wil of kun je hierin wat betekenen? Meld je dan aan! Dat kan persoonlijk bij Jan Paul of per email via omk@scvalburg.nl.

Posted by Web Beheer Thursday, February 9, 2017 7:31 PM