De Technische Commissie heeft de voorlopige teamindelingen voor komend seizoen bekend gemaakt. Zoals ieder jaar vinden er aan het einde van het seizoen diverse mutaties plaats in het ledenbestand. Deze zijn verwerkt in de indeling. Vragen of reacties op de indeling kunnen verzonden worden naar tc@scvalburg.nl.

Op dit moment loopt er een wervingsactie en staat er een proeftraining gepland (25 juni) voor jonge, nieuwe leden. Met als doel het kunnen formeren van een (mini)pupillenteam. Daarnaast zijn we gestart met het werven en samenstellen van de teambegeleiding en teamsponsoren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via eerdergenoemd emailadres: tc@scvalburg.nl.

Voorlopige Indeling 2020 -2021

 

Posted by © Web Beheer Saturday, May 23, 2020 6:24 PM
Copyright SC Valburg