Onderdeel

Functie

 Toezicht en controle

Vertrouwenspersoon (vanaf 1-6-15)

Lid kascommissie (vanaf 14-10-16)

Bestuur

Secretaris (vanaf 14-10-16)

Commissievoorzitters

Voorzitter technische commissie (vanaf 1-10-11)

Voorzitter 1e elftalcommissie (vanaf 1-6-16)

Voorzitter activiteitencommissie (vanaf 1-10-11)

Commissieleden

Vrijwilligerscoördinator

Technische commissie: seniorenzaken

Kantinecommissie: planning bardiensten

Activiteitencommissie: diverse commissieleden

PR-commissie: diverse commissieleden

Ondersteuning

Vrijwilligersregistratie

Wedstrijdsecretariaat

Scheidsrechterszaken

Seniorenactiviteiten

Schoonmaak

Technisch kader

Trainer SC Valburg 2

Leider SC Valburg 2

Verzorger

Projecten

Organisatie Koningsdag

Organisatie Buurtvoetbaltoernooi

Organisatie Open Dag

Organisatie Toernooi(en)

 

 

Interesse of wil je meer informatie? Mail dan naar vacature@scvalburg.nl