Is kunstgras gevaarlijk voor je gezondheid? Dat is de vraag die momenteel veel mensen bezighoudt. De KNVB heeft het RIVM opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Het RIVM is direct aan de slag gegaan en verwacht dat de resultaten voor het nieuwe jaar kunnen worden gepresenteerd. Maar wat moeten we nu doen? Zie het persbericht van de gemeente Overbetuwe voor meer informatie.

 

Persbericht van de gemeente Overbetuwe 13 oktober 2016:


Kunstgras en gezondheid (2)

Woensdagavond 12 oktober 2016 hebben alle ( 6 ) voetbalverenigingen in Overbetuwe die over kunstgras velden beschikken met elkaar en met de gemeente gesproken over het (door)spelen op kunstgras.


Onderzoek

Wethouder sportzaken, Ben Ross, benoemde daarbij de eigen verantwoordelijkheid die de voetbalverenigingen hebben en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de kunstgrasvelden. Zolang gedegen onderzoek ontbreekt staan de gemeente en de voetbalclubs in Overbetuwe voor het dilemma of je wel of niet blijft spelen op deze velden. Gemeente en clubs willen daar transparant over zijn. Wethouder Ross, gaf daarbij aan dat de gemeente wacht op uitslag van nader onderzoek. De uitkomsten daarvan worden in december a.s. verwacht. Dit onderzoek (RIVM) moet antwoord geven op de vraag of er sprake is van (on)aanvaardbare risico’s bij het (door)spelen op kunstgras.

 

Doorspelen

RIVM, GGD Gelderland Midden en KNVB zien op dit moment geen reden om te stoppen met spelen op kunstgras. Zowel de Overbetuwse verenigingen die op kunstgras spelen als gemeente Overbetuwe volgen deze lijn.

 

Maatregelen voetbalverenigingen
SVHA, Excelsior, SDOO en Elistha hebben tot nu toe geen extra maatregelen genomen voor het spelen op kunstgras. Spero stelt lange broeken beschikbaar voor spelen op kunstgras en zegt tegen spelers goed op te letten bij open wondjes. RKSV houdt de E- en F pupillen voorlopig van het kunstgras en laat de keepers trainen op gras. Trainingen op kunstgras gebeurt bij RKSV in lange broeken. Verenigingen en ook ouders kunnen er nog eens extra op wijzen goed te douchen na het spelen op kunstgras.

 

Informatie en signalen delen

De clubs stellen er prijs op signalen/onrust over kunstgras samen en met de gemeente te delen. Voor veel gestelde vragen over spelen op kunstgras verwijzen/linken de verenigingen en de gemeente naar de website van RIVM. Waar nodig zullen we samen verder aanvullen.

 

Scenario’s
Ter sprake kwam, wat te doen als de uitslag van het onderzoek negatief is.
De gemeente wil daar niet op vooruit lopen en meldt begin december de stand van zaken.
Zowel de voetbalclubs als gemeente inventariseren/oriënteren zich op mogelijke scenario’s.
……………………………………………………………………………………………………………...................................……

Noot voor de redactie
Heeft u nog vragen over dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Communicatie van de gemeente Overbetuwevia 06 48100502

 

Posted by Web Beheer Friday, October 14, 2016 8:15 PM Categories: Mededeling Nieuws